ΒιοΑνθρακας

Φρέσκα βιοκαύσιμα
Φρέσκο βιοανθρακας

Απλά, το Bιοανθρακα είναι που το οργανικό υλικό, από φυσικά παραγόμενους πόρους, θερμαίνεται μεταξύ 250oC έως 500oC σε κλιβανους πυρολύσεως που δεν περιέχουν οξυγόνο στη διαδικασία. Αυτοί οι πόροι μπορούν να έχουν τη μορφή αποβλήτων ξύλου, υπολείμματα καλλιεργειών και κλάδεμα δέντρων. Αυτό επιτρέπει στο Bιοανθρακα να έχει ξεχωριστές ιδιότητες για συγκεκριμένους σκοπούς.

Χρήσεις Βιοανθρακας:

  • Τροποποίηση Οργανικού Εδάφους: Το Bιοανθρακα είναι μια αποτελεσματική βελτίωση του εδάφους που βελτιώνει την υγεία του εδάφους προσθέτοντας θρεπτικά συστατικά και κρατώντας πάνω στο νερό και τα υπάρχοντα θρεπτικά συστατικά γύρω από τις ρίζες του φυτού ή του δέντρου. Αυτό έχει την ικανότητα να κάνει το εργοστάσιο ισχυρότερο για να καταπολεμήσει τα παράσιτα και να βελτιώσει ορισμένες αποδόσεις των καλλιεργειών έως και 140% μειώνοντας την ανάγκη για λιπάσματα και βελτιωτικά.
  • Υψηλής Προσρόφησης Νερού, Χημικών Ουσιών και Ελαίων: Ο Βιοανθρακας δεν συγκρατεί μόνο το νερό και τα ζωτικά θρεπτικά συστατικά, είναι επίσης ένας πολύ αποτελεσματικός προσροφητής χημικών και πετρελαίου που μπορεί να μειώσει την επίδραση των πετρελαιοκηλίδων και των χημικών διαρροών που μπορεί να συμβούν σε βιομηχανικά, γεωργικά και οικιακά περιβάλλοντα.
  • Αποτελεσματικό Σύστημα Αποθήκευσης Ανθρακα: Με τον Βιοανθρακα, μπορούμε να διατηρήσουμε περίπου 50% του άνθρακα που προκύπτει από την κατανάλωση βιομάζας στον φούρνο πυρόλυσης. Σε συνδυασμό με αυτό το φυσικό προϊόν που αποτελεί μέρος του εδάφους για αιώνες, το αποτέλεσμα είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό σύστημα αποθήκευσης άνθρακα που αποτρέπει το CO2 από την είσοδο στην ατμόσφαιρα.

 

Τα οφέλη από τη χρήση Βιοανθρακας

Σημαντικές εξοικονομήσεις έως και 60% του κόστους των χημικών παρασιτοκτόνων και της άρδευσης προβάλλονται από τη χρήση βιοχρωμάτων, ενώ προβλέπεται επίσης αύξηση της απόδοσης των φυτών έως και 140%. Οι κανονισμοί της ΕΕ σχετικά με τα πρότυπα τροφίμων και την καλή μεταχείριση των ζώων αυξάνουν την ευαισθητοποίηση της αγοράς για προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, όπως τα βιοχρώματα στις φυτοκομικές αγορές του νησιού. Το Bιοανθρακα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για καθαρισμό μετά από χημικές και πετρελαιοκηλίδες, καθώς και ως φίλτρα αέρα και νερού και ελαχιστοποιητές οσμών.

Είστε έτοιμοι να μάθετε περισσότερα;

Ανάγνωση για τα εκπληκτικά προϊόντα βιοανθρακα μας τώρα.